Кулминацията на емоциите от последните празнични дни за нас ще е довечера в Софийска Градска Художествена Галерия (19 ч.), когато ще започне нашия Втори концерт от цикъла “Хоровата църковнославянска музика в столицата – наследство и съвременност”.

Елате да я споделите с нас! Вход свободен.