Пилотният концерт по проект „Хоровата църковнославянска музика в столицата – наследство и съвременност“ ще бъде в нашия храм „Покров Богородичен“. Неговият фокус ще бъде към съвременната българска църковна музика.

Думата “съвременната” подсказва, че църковното хорово изкуство позволява новаторство и вероятно за мнозина това ще е изненадващо. Но да, църковната музика се развива и макар да е традиция, предавана към следващото поколение, тя постоянно търси свои нови изразни средства, с които да изпълни основната си функция – да приближи до божественото или да извиси духовно още повече слушателите. Нали именно заради успеха в тази си функция църковната музика е надминала всяка друга и често бива наричана дори ангелска.

Сред изявените творци на това поприще у нас са например:

ставрофорен иконом Кирил Попов – диригент на хора на Софийските свещеници и сам действащ енорийски свещеник в катедралния столичен храм „Св. Неделя“, композитор, диригент и
музикален педагог, за чиято дейност можем да говорим много;

Георги Арнаудов – признат композитор на симфонична, камерна, филмова и театрална музика;

Стоян Бабеков, който освен с дългогодишната си практика като хоров диригент е инициатор на първия в целия балкански регион конкурс за нови хорови източно-православни църковни песнопения “Нека бъдем по-добри” (1994 г.), допринесъл за създаването на над 100 нови църковни песнопения;

Георги Попов – автор на християнска богослужебна и духовна музика на осем езика, изпълнявана от български и чужди музиканти в България и чужбина;

Стоян Малинов – преподавател в Богословския факултет на Софийския университет и композитор на множество църковни песнопения за мъжки хор.

За достигане до съвременното си звучене църковното пеене изминава дълъг път. То става неразделна част от богослуженията още в първите векове на християнството, като исторически води началото си още от еврейската богослужебна музикална практика. И с първия ни концерт ще покажем до къде е стигнало в своето развитие то днес, а с всеки следващ ще се връщаме полека назад във времето, не само за да проследим неговото развитие, но и за да отдадем дължимото признание и предадем паметта за бележитите наши композитори и дейци, на които дължим в голяма степен това развитие и опазване на съкровището, наречено “църковнославянска музика”.

Концертът ще можете да проследите и на живо в нашата ФБ страница: fb.me/choirpokrov.