“Религията днес” по БНТ за проекта ни “Хоровата църковнославянска музика в столицата – наследство и съвременност”

За втория ни концерт от цикъла по проекта “Хоровата църковнославянска музика в столицата – наследство и съвременност” при медийното партньорство на БНТ, екипът на предаването […]

Виж