от Драгомир Йосифов

– композитор, диригент и музиколог, понастоящем хормайстор на Държавна опера Пловдив
Драгомир Йосифов

Позволявам си да дам тази препоръка, защото познавам състава, за когото я пиша и неговия диригент Димитър Стоянов. Хорът е отлично подбран и воден професионално, с вещина и ентусиазъм състав. Специализиран в литургичната хорова практика, той има широк репертоарен обхват, реализиран с убедителността на концертен хор. Неслучайно хорът е канен за концерти в Германия, за студийни записи в БНР, редовно изнася концерти.

Хоровете с такъв профил, насоченост и постижения се нуждаят от грижи и подкрепа. Тяхна главна, благородна цел е да строят и развиват духовното начало у хората – както в певците, така и в слушателите. Пеенето в хор не е единствено забавление, то е действие, но то е и милосърдие; то би трябвало да бъде активно, насочено добро. Артистично активният човек е и социално буден В хоровото пеене това е възможно, ала по начин не дидактичен, а артистичен и въодушевяващ: „Всякое дихание да славит Господа“. Участието в хор образова, но и образува човека, оформя и насочва онова изначално добро, заложено във всеки. По някакъв начин хоровото изкуство е звучащо богословие; така е при Бах, Месиен, Букстехуде, Бортнянски, Добри Христов, Рахманинов… Музиката усилва догматичните истини и ги прави непосредствено достъпни.

Пиша това, не за да уча знаещите, а защото Православният църковен хор при храм „Покров Богородичен“ „Покров на Пресвета Богородица“ в много висока степен въплъщава всички споменати по-горе неща. Освен своите редовни задължения към храма и паството, хорът непрестанно усъвършенства музикалните си добродетели, споделя ги със слушателите чрез концерти, участия във фестивали, разпространява ги чрез гастроли.

Хорът е и център, който разпръсква знание – не само в тесен, църковно-просветен, но и в по-обхватен смисъл, насочен е към млада аудитория, у която укрепва добрите начала, посочва и утвърждава ценности – религиозни, прерастващи и в граждански. От 2005 г. партньор на състава в начинанията му е учредената през същата година Фондация „Радост“, от началото на своето съществуване тясно свързана с енорията на храм „Покров Богородичен“, гр. София. Основните програми, по които Фондацията работи са Милосърдие и Образование, с особен акцент върху работата с деца и младежи. Част от нейните дейности са: целогодишно подпомагане на хора в затруднено социално положение, както и на деца и младежи от институции; организиране на църковно просветни курсове за възрастни и деца по вероучение, иконопис, църковно пеене, дърворезба, библейски курс; организиране на концерти и изложби, представяне на книги, поддържане и обновяване на специализирана библиотека с над 2 500 заглавия и други.

Убедено препоръчвам ансамбъл „Покров на Пресвета Богородица“…

Драгомир Йосифов

14 ноември 2021 г.
София